Boek1

Omslag

In dit boek geeft Anand Aadhar blijk van zijn inspiratie bij het Śrīmad Bhāgavatam, het 'Verhaal van de Fortuinlijke'. De tekst vormt ten dele een commentaar op het boek en slaat anderzijds een brug naar de spiritualiteit van de moderne tijd. Het pleit voor een meer persoonsgerichte alomvattende benadering in een reeks essays waarin de basisbegrippen van de filognosie, de wetenschap van de zelfverwerkelijking, worden uiteengezet. Het handelt over filosofische, wetenschappelijke, analytische, spirituele, religieuze en politieke kwesties. Dit doet hij in boek één. In boek twee beantwoordt hij in de rol van een leraar vragen van een zoeker en bespreekt hij o.a. de verschillende verschijningsvormen van de Oorspronkelijke Persoon door de eeuwen heen.


ISBN/EAN: 978-90-809832-8-1
Tweede editie febr. 2021
Dit boek is donatiemateriaal
vallend onder het Creative Commons 4.0 by-nc-nd copyright.
Bied alstublieft uw donatie aan op:
downloads
De afbeelding genaamd 'Avatars of Vishnu' zoals aangepast voor deze frontpagina werd CC BY 2.0 ontleend aan Wikipedia

The Person

De Persoon

Admin edit SideBar

Blix theme adapted by David Gilbert, powered by PmWiki