Site

DownloadsHieronder wordt een download link voor een epub file geboden van het complete e-boek van De Persoon dat ongeveer 300 pagina's telt als je het uit zou printen (we verschaffen echter geen pdf om dit boek uit te printen).

Waarom wordt dit boek gratis aangeboden?

Dit soort literatuur is wat men donationware kan noemen. Financieel zijn we afhankelijk van donaties om ons werk te ondersteunen. Spirituele informatie als deze dient niet te worden verkocht en vercommercialiseerd. Het soort van copyright voor dit boek wordt Creative Commons (type CC BY-NC-ND 4.0) genoemd. Dit is het copyright om de culturele en spirituele kennis te delen van onze gemeenschappelijke culturele erfenis, met de bedoeling iedereen vrije toegang te bieden. Het is je geboorterecht als een menselijk wezen. Het is van toepassing op b.v. Wikipedia-informatie en op klassieke heilige teksten als de Bhāgavata Purāṇa waar dit boek van is afgeleid. Alle literatuur afgeleid van dit copyright valt ook onder een dergelijke regeling. Wat men in feite moet besteden is aandacht. Dat is de besteding die absoluut vereist is. Bhakti houdt toegewijde dienst in vrij van nevenmotieven.
Maar feit is dat als we geen donaties ontvangen voor ons werk, we voor ondersteuning elders moeten aankloppen. Het niet wensend van de overheid afhankelijk te zijn moeten we gaan bedelen. Bedelen en rondzwerven zijn spiritueel toegestaan, maar zijn zaken die feitelijk in vele culturen van deze wereld waar we deel van uitmaken verboden zijn. Dat maakt wettelijke afhankelijkheid onvermijdelijk zonder uw ondersteuning. Dit soort wettelijk geregelde afhankelijkheid uit noodzaak is ongunstig omdat de overheid eisen stelt voor het verschaffen van wat men ook wel de bijstand of liefdadigheid noemt, voor zolang basisinkomens gebaseerd op gelijke burger- en mensenrechten niet werden gerealiseerd. Tot dat zover is kan de overheid je in principe dwingen om mindere (slaven-)arbeid te verrichten, die haaks staat op je aard, daarbij weinig of geen tijd en energie overlatend om dit soort van vrijwillige arbeid te verrichten. Ze claimen je leven en slepen je in allerlei onzuivere sferen als ze dat willen en dat is precies het tegengestelde van waar we naar streven in zelfverwerkelijking. Één van de formeel gestelde eisen in ruil voor bijstand is dat men zijn best doet om geld te verkrijgen door een bepaalde vorm van betaalde dienst te leveren. In dit geval van spirituele dienstverlening behoort men echter niet gemotiveerd te zijn voor de 'vruchten van de arbeid', het geld dat het oplevert, want dat leidt eenvoudigweg tot het opbouwen van karma - baatzuchtige arbeid - dat een hindernis vormt. Het is de spirituele bedoeling om karma te verminderen en dharma - b.v. vrijwillige arbeid - te doen toenemen. Vanwege de karmische 'ik' en 'mijn' claims op al het materiële, hebben de mensen op deze planeet minder toegang tot de beschikbare diensten en goederen en zijn ze onderworpen aan beschamende materiële vereisten, zodat het vinden van bevrijding in 'ongemotiveerde' toegewijde dienst onmogelijk wordt.
Derhalve dringen we er hier op aan dat u dit in overweging neemt voordat u download en eerst een (regelmatige) donatie doet in ruil voor het regelmatige (of incidentele) gebruik van onze diensten hier en op bhagavata.org. Maar, inderdaad, als u denkt dat onze dienst een dergelijke compensatie niet verdient, lever ons dan over aan de nukken van de overheid. Onze associatie zal aldus minder verlicht en spiritueel positief zijn, waaraan ik dan zou moeten toevoegen dat we gefaald hebben om naar behoren de zaak en de toegewijden van dienst te zijn. Maar, vooralsnog is dit niet het geval, we houden deze dienst hier al meer dan zestien jaar vol nu, stabiel onder de hoede van Zijn goddelijke genade. Ik hoop dat u allen tezamen meedoet en duurzaam deze vrijheid en dienstbaarheid ondersteunt en geniet, zodat we een betere wereld tot stand kunnen brengen.

Wij als toegewijden moeten allen tezamen verantwoordelijkheid nemen
voor de onafhankelijkheid van onze toegewijde activiteiten en aldus een leidraad,
een baken van verlichting en bevrijding vormen in de wereldgemeenschap.


Daarom alstublieft eerst:

aldus met Pay.Pal of anders via uw bank
en download dan de epub van De Persoon.

Voor meer downloads, zie de bhagavata.org download page.De afbeelding gebruikt op deze pagina werd afgeleid van de Creative Commons donation app zoals hier gebruikt.


The Person

De Persoon

Admin edit SideBar

Blix theme adapted by David Gilbert, powered by PmWiki