Boek2

Inspiratie 3Toewijding, een Andere Levensbeschouwing

Leraar: "Voor een aandachtig iemand als u, beste zoeker, gaf ik antwoord op de vraag welke vorm de toewijding moet aannemen als je je geestelijke discipline niet meer vol kan houden met de druk van de belangen van de materiële wereld. Langs de weg van respect voor een geestelijk leraar kan je de glorie ontdekken van de vorm van kennis die hij voorstaat, zoals die van de tweevoudige weg die werd besproken.
Als je een andere persoon wil voor een ander doel, zoals je vermaken in materiële zin, zoek je een entertainer of als je nageslacht wilt dan volg je het voorbeeld van je stamvader. Wil je slagen in het leven dan richt je je op een goede vrouw en als je invloed wil hebben leg je het aan met een machthebber. Verlang je naar weelde dan moet je bij een geldschieter zijn en als je een goede conditie wil hebben dan moet je een trainer zoeken. Voor je dagelijks brood moet je een werkgever zoeken en wil je meer dan dat verdienen dan moet je het hoger opzoeken. Wil je succes in het zakenleven dan zoek je personeel. Wil je een lang leven, dan moet je bij de dokter zijn en verlang je een sterk lichaam dan moet je iemand zoeken die je zuiver eten verschaft. Wil je status en roem zoek dan een vrouw die zowel aards als hemels is. Wil je er mooi uitzien neem dan voorbeeld aan een model en wens je een trouwe echtgenote kies dan voor een vrouw die de deugd voorop zet. Wil je heersen over anderen dan zal je het hoogste gezag moeten vereren, als je aanzien wil genieten moet je bij iemand zijn die zich wil opofferen en als je geld wil hebben moet je bij een financieel adviseur zijn. Als je kennis van zaken wil hebben moet je een professor raadplegen en als je een goed huwelijk wil moet je een kuise vrouw zoeken. Als je geestelijk vooruitgang wil boeken, moet je de Absolute Waarheid eren (zie Inspiratie 1.11), voor de bescherming van je familielijn moet je tradities hooghouden, om jezelf te beschermen moet je vrome personen opzoeken en om krachtig in het leven te kunnen staan heb je goed gezelschap nodig. Voor een sterke staat moet je de grondleggers respecteren, als je een vijand wil verslaan moet je met de duivel dansen, als je zinnelijke verlangens hebt moet je de maan achten, maar, als je vrij wil zijn van verlangens, moet je de Oorspronkelijke Persoon van de Bovenzinnelijkheid respecteren.
Of je nu vrij wil zijn van verlangens, vol van verlangens bent of enkel er naar verlangt bevrijd te raken van een materieel leven, als je er goed over nadenkt geef je, met hart en ziel toegewijd in yoga, je over aan de Allerhoogste Persoon van de Volkomenheid. Verschillend gemotiveerd als mensen zijn in hun materiële belang maar één in hun motivatie om zichzelf te zijn, ontwikkelen ze allen aantrekking tot de Ideale Persoon van het Ware Zelf en de omgang met Zijn zuivere vertegenwoordigers. Die toewijding zal zich onvermijdelijk ontwikkelen als de kennis van de Persoon van het Zuivere Zelf zich ontwikkelt. Die kennis maakt je namelijk los van de woelingen der materie als je, door meditatie op de Persoon van de Namen, de voldoening, de gelukzalige staat van de ziel, ontdekt. Met de ervaring van dat geluk in onthechting kan je niet anders dan je aangetrokken voelen tot Zijn verhalen."

Zoeker: "Wat kan u ons meer vertellen over de Allerhoogste Persoon van ons belang? Welke onderwerpen zijn van belang met Zijn persoon? Geassocieerd als toegewijden is dit ons eerste belang. Een ieder die de realisatie zoekt van een stabiele en gelukkige positie in de ziel, is inderdaad in feite zo'n toegewijde. U als geestelijk leraar enkel gehecht aan Zijn Allerhoogste Integriteit, komt zeker in aanmerking voor de positie ons, al de andere toegewijden, op de hoogte te brengen van deze allerbelangrijkste aangelegenheid.
Je brengt je dagen zinloos door als je dit onderwerp van studie mist wat betreft het vinden van bevrijding middels het ontwikkelen van liefde en toewijding voor de Oorspronkelijke Persoon van alle Personen. Zo goed als bomen groeien, blaasbalgen lucht pompen en beesten eten en zich voortplanten, zijn ook wij fysiek gebonden aan een taak essentieel voor onze aard die zich van die van dieren onderscheidt. Een persoon zonder aandacht voor de Persoon die ons bevrijdt en zin verleent is niet beter dan een aap of een hond. Als je nooit van een Ideale Persoon gehoord hebt, als je geen weet hebt van geestelijke vooruitgang, emancipatie en bevrijding, als je nimmer Zijn lied hebt gezongen, ben je als een koudbloedig reptiel zonder warmte van jezelf, van je Ware Zelf dat de bron van alle warmte vormt. Je hoofd vol hersens dat je slechts buigt als je in slaap valt vormt enkel zinloze ballast als je dat hoofd niet bewust weet te buigen voor je eigen Ideale Zelf. Wat is het nut van je armen en handen getooid met ringen, armbanden en horloges als je ze enkel gebruikt om je maag te vullen, je voort te planten en te vechten en niet om offers te brengen voor het heilige doel dat de persoon van de Perfectie vormt? Gelijk noesten in hout zijn de ogen van hen die zich nooit lieten leiden door het licht van Zijn Stralende Persoon en als de wortels van een boom zijn de benen van hen die zich nooit begaven naar het gezelschap van Zijn Gevierde Heerlijkheid. Niet meer dan een zombie ben je, een levend lijk, als je nooit de beschutting en het hogere leven vond van de liefdevolle toewijding voor Zijn Persoon van Alle Betekenis. Je hebt een hart van steen als je onbewogen blijft bij de werkelijkheid van Zijn glorie, geluk, weldaad en voorspoed. Beste leraar, u kunt zich zo perfect uitdrukken, vertel daarom ons, mij en alle andere zoekers van de zaligheid, meer over de geestelijke kennis van het spirituele bereik van de Allerhoogste Persoon, waar iedere zoeker zijn vrede kan vinden."

Bron voor deze Inspiratie:
S.B. Canto 2, Hoofdstuk 3


The Person

De Persoon

Admin edit SideBar

Blix theme adapted by David Gilbert, powered by PmWiki